Na niektorých zariadeniach sme pracovali ako samostatní dodávatelia, na iných ako subdodávatelia.


We designed and built most of the deliveries as a main supplier, in the rest we took part as subcontractors.