Vyrobili sme rôzne jednoúčelové stroje:

 1. Rozpúšťacie stanice na močovinu.
  • Menšia rozpúšťacia stanica DISS-2 má násypku na cca 2 m3. Vyrobí 500 kg 40% roztoku močoviny za hodinu.
  • Väčšia DISS-3 má násypku na cca 5 m3. Vyrobí 1500 litrov 40% roztoku močoviny za hodinu.
 2. Stroje na výplety rámov plastovými šnúrkami.
 3. Nitovacie a lisovacie stolice.


We are a producer of several specialized machines:

 1. Dissolver of urea
  • Smaller dissolver DISS-2 has the bulk hopper of granulated urea cca 2 m3. It produces 500 kg of 40% solution per hour.
  • DISS 3 has the bulk hopper cca 5m3. It produces 1500 kg of 40% solution per hour.
 2. Devices for knitting of frames with plastic cords
 3. Riveting and press machines.